top of page
Zes eeuwen infectie in Brugge 1200-1800

De klassieke smeekbede ‘Van oorlog, hongersnood en pest, bevrijd ons, Heer’ was lange ti jd bijzonder betekenisvol. Ziekte, oorlog en hongersnood zaaiden eeuwenlang dood en verderf. Ook in periodes zonder oorlog of epidemieën werd de gezonde mens voortdurend geconfronteerd met de fysieke handicap van kreupelen, verlamden, blinden en geestesgestoorden. Het straatbeeld was evenmin gespaard van gruwel en dood. In de middeleeuwen gebeurden terechtstellingen bijvoorbeeld publiekelijk en het lijk van zelfmoordenaars werd door de straten gesleept vooraleer het op een vork werd gespietst.


Dit boek beperkt zich tot één onderdeel van deze lange lijst van ellende, namelijk de infectieziekten. Meer bepaald spitst het onderzoek zich toe op de verschillende infecti eziekten die de Brugse bevolking teisterden vanaf de middeleeuwen tot ruwweg 1800. De pest en de lepra worden vanuit originele gezichtshoeken bekeken. Talrijke andere Brugse infecti es komen te voorschijn, die tot nu toe weinig medisch-historisch onderzoek kregen, gaande van onder meer polderkoorts, Spaanse pokken en Sint-Markoenszeer tot luis- en wormziekten. Er is ook aandacht voor de diagnose van infecti eziekten, voor de evoluerende gedachtegang over infecti es en voor de Brugse inbreng hierin.


Dit medisch-historisch boek richt zich tot artsen, verpleegkundigen, paramedici, historici, leraren, gidsen en een breder geïnteresseerd publiek.


Over de auteur:
Johan R. Boelaert is internist-nefroloog (K.U. Leuven). Hij was werkzaam in het Brugse Sint-Janshospitaal (AZ Sint-Jan), waar hij ook de afdeling infecti eziekten ontplooide en onderzoekswerk verrichtt e. Hij is acti ef in de Brugse medisch-historische werkgroep Montanus.

Zes eeuwen infectie in Brugge 1200-1800

0,00 €Prijs
Verkocht
 • Details

  Auteur: Johan R. Boelaert

  Uitgever: Acco

  ISBN: 9789033485480

  Taal: Nederlands

  Bindwijze: Paperback

  Verschijningsdatum: 2011

  Aantal pagina's: 207

 • Tweedehands exemplaar

  Verkocht

'Het zou mooi zijn boeken te kopen als we de tijd om ze te lezen erbij konden kopen, maar meestal verwart men het kopen van boeken met het toe-eigenen van de inhoud ervan.'

Arthur Schopenhauer (1788-1860)

bottom of page