Nieuw wandelboekje

In Nieuw wandelboekje geeft Gerrit Jan Zwier - zelf een enthousiast wandelaar - onderhoudende verslagen van zijn omzwervingen en bespiegelingen over het wandelen, de natuur en het landschap. Hij lardeert dit alles met anekdotes over grote wandelaars, meestal van het romantische en nostalgische soort.
In Nieuw wandelboekje wisselen gemarkeerde en ongemarkeerde paden, humor en beschouwing en aandacht voor natuur en cultuur elkaar af. De nadruk ligt op Nederland, al wordt een uitstapje over de grens niet versmaad.