Hollandse wijsgeren in Brabant en Vlaanderen

I n 1787 en 1788 moesten duizenden burgers de Republiek der Verenigde Nederlanden ontvluchten vanwege hun verzet tegen het stadhoud