top of page
Het Argentijnse gezicht van Spinoza

Miriam van Reijen’s nieuwe boek over Spinoza begint met een onderzoek naar de samenhang van Spinoza’s theorie van de passies en zijn politieke filosofie. Het gaat daarbij onder meer om het inzicht dat de passies een fundamentele rol spelen bij het ontstaan en voortbestaan van de staat, evenals bij het realiseren van het doel ervan: de vrijheid. Hoewel Franse denkers al sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw op deze samenhang in Spinoza’s werk hebben gewezen, blijken het opmerkelijk genoeg vooral Argentijnse filosofen te zijn die het grote belang van deze thematiek beklemtonen.

 

Dit was voor Van Reijen aanleiding om ‘het Argentijnse gezicht van Spinoza’ nader te onderzoeken, waarbij een tweetal lijnen samenkomen. In feite gaat het namelijk om twee verschillende gezichten: het joodse en het passioneel-politieke. In het begin van de twintigste eeuw was Argentinië het welvarendste en meest Europese land van Latijns-Amerika en tevens immigratieland bij uitstek. Onder de immigranten waren veel joden uit Oost-Europa die leden onder de progroms van de tsaren. Tot aan 1977 zijn praktisch alle uitgaven en vertalingen van Spinoza’s werken en de secundaire literatuur over Spinoza ‘joods’. Daarnaast staat Argentinië bekend om de grote invloed van de psychoanalyse in het alledaagse leven van de Argentijnen. Aan de hand van het werk van twee Argentijnse psychoanalytici die niet alleen over Spinoza schrijven, maar ook vanuit zijn filosofie in de klinische praktijk werken, en politiek actief zijn, laat de auteurzien dat de’passies en politiek’-connectie een typisch Argentijnse insteek is. In de epiloog komt een onderbelicht thema van Spinoza aan de orde, geïnspireerd door het werk van een nieuwe generatie Franse filosofen, sociologen en economen die Spinoza zien als de filosoof van de sociale wetenschappen en met name van de economie. Hoe verhoudt zich deze ‘politieke economie van de passies’ tot een ‘freudiaanse economie van de passies’? Welke rol kunnen de politieke verhoudingen, regelingen en instituties vervullen om te’bezuinigen’op de (trieste) passies?

 

Naast bovengenoemde thema’s biedt dit boek ook een overzicht van de geschiedenis van Argentinië, van de invloed van de westerse filosofie in Latijns-Amerika en van de bevrijdingstheologie en -filosofie als een poging een eigen Latijns-Amerikaanse filosofie te ontwikkelen.

Het Argentijnse gezicht van Spinoza

24,50 €Prijs
 • Details

  Passie en politiek

  Auteur: Miriam van Reijen

  Uitgever: Klement

  ISBN: 9789086870639

  Taal: Nederlands

  Bindwijze: Paperback

  Verschijningsdatum: 2010

  Aantal pagina's: 445

 • Tweedehands exemplaar

  In perfecte staat

'Het zou mooi zijn boeken te kopen als we de tijd om ze te lezen erbij konden kopen, maar meestal verwart men het kopen van boeken met het toe-eigenen van de inhoud ervan.'

Arthur Schopenhauer (1788-1860)

bottom of page