top of page
Als korrels tussen kaf

Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in het Noord-Afrikaanse Hippo Regius de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar deze havenstad om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van Augustinus bewaard gebleven.

Voor deze bundel werden 29 preken uitgekozen van de sermones de scripturis. In deze groep preken staat de behandeling van een bijbeltekst centraal: in 4 ervan komen teksten uit het Marcusevangelie aan de orde en passages uit het Lucasevangelie in de andere 25. Bij elkaar vormen ze een volledige reeks met alle bewaard gebleven preken van Augustinus over Marcus- en Lucaspericopen. De meeste Latijnse teksten waren al eeuwenlang bekend maar van twee preken werden de grondteksten pas enkele jaren geleden teruggevonden. Van 23 preken verschijnt in dit boek de eerste Nederlandse vertaling.

Augustinus valt in deze preken te leren kennen als een zorgvuldige uitlegger van de bijbel, een toegewijde pastor en een diepzinnig theoloog. Als geen ander beijverde hij zich om de rijkdom van bijbelse passages voor allerlei mensen toegankelijk te maken: zijn preken sprankelen dan ook van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg. Met deze preken beoogde de bisschop dat zijn luisteraars en lezers zouden leven Als korrels tussen kaf.

Als korrels tussen kaf

0,00 €Prijs
Verkocht
 • Details

  Preken over teksten uit het Marcus-en het Lucasevangelie [Sermones de scripturis 94A-116 + 367]

  Auteur: Aurelius Augustinus (Augustinus van Hippo)

  Uitgever: Ambo

  Ambo-Klassiek

  ISBN: 9789026317453

  Taal: Nederlands

  Bindwijze: Linnen band met stofomslag

  Verschijningsdatum: 2002

  Aantal pagina's: 318

 • Beschrijving exemplaar

  In perfecte staat

'Het zou mooi zijn boeken te kopen als we de tijd om ze te lezen erbij konden kopen, maar meestal verwart men het kopen van boeken met het toe-eigenen van de inhoud ervan.'

Arthur Schopenhauer (1788-1860)

bottom of page